Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (GDPR), který vstoupil v účinnost 25. května 2018, dobrovolně souhlasím s tím a akceptuji, aby Správce osobních údajů: Lubomír Vrzal, IČ: 67545963, se sídlem Čechočovice 99 675 22 (dále jen „Správce.“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával, shromažďoval a uchovával mé osobní údaje. Beru na vědomí a souhlasím, že tyto osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány

v rozsahu

  • jméno a příjmení, bydliště či jiná udaná adresa
  • telefonní číslo, e-Mailová adresa
  • IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení
  • Cookies

 

za účelem

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněného zájmu správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Vašeho souhlasu se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby,
  • hodnocení e-shopu, zboží v něm prodávaného i samotného prodávajícího.

 

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

    

  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

    

  • zajišťující marketingové, právní a ekonomické služby,

    

  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 


Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát také můje matka, otec či jiný zákonný zástupce.

Prohlašuji, že toto omezení je mi známo a neobcházím je.

 

Moje osobní údaje budou zpracovávány na základě tohoto souhlasu po dobu 10 let od poslední aktivity 
na e-shopu, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo prostřednictvím naší infolinky na tel. čísle +420 608 678 888.